Sunday, March 20, 2011

komik-komik era 70an


Komik-komik lama anak negeri era tahun 70an. Bercerita tokoh-tokoh super Hero rekaan pengarang lokal. Komik-komik Gundala, Godam dan laba-laba merah pernah sangat berjaya di jamannya. dijual bagi peminat serius.. barang koleksi yang sangat langka.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment